faculties_present_img

25-та национална конференция "ТЕЛЕКОМ 2017"

Име25-та национална конференция "ТЕЛЕКОМ 2017"
Начална дата26-10-2017
Крайна дата27-10-2017
Място на провежданеНационален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108
Резюме

ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения. Изнесените доклади, представените научни разработки, презентациите на водещите фирми и дискусиите по време на конференцията спомагат за формирането на нови идеи в областта на бързо развиващите се телекомуникации. Участието в конференцията се реализира чрез доклади по тематичните направления, презентации на фирми, изложба и кръгла маса.

Националната конференция "ТЕЛЕКОМ 2017" се организира от Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Съюза по електроника, електротехника и съобщения, Техническия университет - София: Факултета по телекомуникации, Факултета за френско обучение по електроинженерство, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Съюза на учените в България и Асоциация „Телекомуникации”.

Уеб страницаhttp://ceec.fnts.bg/telecom