faculties_present_img

IX международна научна конференция – “Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020"

ИмеIX международна научна конференция – “Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020"
Начална дата14-05-2020
Крайна дата16-05-2020
Място на провежданеТехнически Университет - София, филиал Пловдив
Резюме

IХ-та международна научна конференция – “Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020" е традиционен, уважаван и обичан научен форум за специалистите в областта на техническите и инженерни науки в България. С настоящето издание на конференцията ще бъдат открити и „Дните на науката на ТУ-София“ за 2020 г. Конференцията се провежда в следните шест теамтични направления:

  • Автоматика, системи за управление и роботика;
  • Електротехника и електроника;
  • Компютърна техника, информатика и комуникации;
  • Машинно инженерство;
  • Автомобилно и авиационно инженерство;
  • Индустриален мениджмънт и дизайн;
 Приетите доклади ще бъдат публикувани в:
  • Специално издание на онлайн журнала IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Онлайн изданията на IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (doi:10.1088/issn.1757- 899X; Online ISSN: 1757-899X; Print ISSN: 1757-8981) са индексирани от редица водещи бази данни, сред които и Scopus.
  • Списание - Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications ISSN 2603-459X.

Работен език на конференцията: английски

Уеб страницаhttp://techsys.tu-plovdiv.bg