faculties_present_img

Седма международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2018”

ИмеСедма международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2018”
Начална дата17-05-2018
Крайна дата19-05-2018
Място на провежданеТехнически Университет - София, филиал Пловдив
Резюме

В рамките на „Дни на науката”  на Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде домакин на седмото издание на Международната научна конференция „ТЕХСИС 2018”

Тематиката на конференцията покрива четири основни направления:
- Машиностроене и транспорт;
- Електротехника, електроника и автоматика;
- Информатика, комуникационна и компютърна техника и технологии;
- Природни и икономически науки.

Регистрацията за участие и изпращането на докладите може да се извърши на сайта на конференцията http://techsys.tu-plovdiv.bg/

Докладите от конференцията ще бъдат издадени на CD носител, а написаните на английски език  и  отговарящи на изискванията на “Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications”, ще бъдат отпечатани в него. 
http://www.tu-plovdiv.bg/journal.php

Уеб страницаhttp://techsys.tu-plovdiv.bg/