faculties_present_img

44-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'18)

Име44-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'18)
Начална дата08-06-2018
Крайна дата13-06-2018
Място на провежданегр.Созопол
Резюме

Факултетът по приложна математика и информатика за поредна година организира международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'18). Основната цел е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др. 

Уеб страницаhttp://amee.tu-sofia.bg