faculties_present_img

BG05M2OP001-1.001-0001

Име на проекта: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Бенифициент: Софийският университет „Св. Климент Охридски“

Начало на проекта: 28-02-2018

Срок за изплънение: 31-12-2023

Главната цел на проекта е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура за нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ ще представлява модерен научноизследователски комплекс, насочен, както към фундаментални, приложни и експериментални изследвания, така и към развойна дейност. Резултатите от неговата дейност ще бъдат достъпни чрез онлайн портал (текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и пр.), а разработените продукти и услуги (на няколко езика) ще бъдат разпространявани сред учебни заведения, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина, бизнеса, особено в креативните и рекреативни индустрии.

Координатор на проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с единадесет научни, образователни и културни организации:  Технически университет – София /ТУ-София/, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, Национална спортна академия “Васил Левски” /НСА/, Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН /НИГГГ/, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН /ИЕФЕМ/, Институт за изследване на изкуствата при БАН /ИИИзк/, Институт за литература при БАН /ИЛ/, Кирило-методиевски научен център при БАН /КМНЦ/, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” при БАН /ИБЦТ/, Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” /НБКМ/ и Регионален исторически музей в София /РИМ/.

Повече информация за проекта може да прочетете тук.


 

Ръководител: на екипa от ТУ - София доц. д-р Антония Ташева