faculties_present_img

BG05M2OP001-1.001-0004

Име на проекта: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

Бенифициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „

Начало на проекта: 01-03-2018

Срок за изплънение: 70 месеца / months

Главната цел на проекта е изграждане и развитие на център за върхови постижения - ЦВП УНИТе - като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС - Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфраструктура.

Повече информация за проекта може да прочетете тук.

Ръководител: на екип от ТУ- София проф. д-р Даниела Гоцева