faculties_present_img

BG05M2ОP001-2.009-0033

Име на проекта: „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи

Бенифициент: Технически университет – София

Начало на проекта: 11-04-2017

Срок за изплънение: 22 месеца

Главната цел на проекта е да се преодолеят кадровите проблеми в научноизследователската и развойна дейност в областта на инженерно-техническите науки, свързани с ниска мотивация и заплащане, непривлекателност на инженерната професия в България през последните 27 години по време на Прехода, неадекватни критерии за професионално и кариерно развитие именно в инженерните науки и практико-приложните дейности като единна съвкупност, чрез привличане на младите хора към реализация в сферата на инженерно-техническото образование, наука и научни изследвания. Да се концентрират публични ресурси и инвестиции в научни организации със съществуващ капацитет в приоритетни научни области и потенциал за тяхното по-нататъшно модернизиране, какъвто доказано е Технически университет-София.

Повече информация за проекта може да прочетете тук.
Образец на заявка за участие в проекта вижте тук.

Ръководител: проф. дтн инж. Ненчо Ненов