Лаборатории

Сградна автоматизация

9211_.jpg Лабораторията е снабдена с климатична камера, вентилационна система, студов и то...

Още...

Управление на процеси и системи

9302_.jpg В лабораторията се обучават студенти по дисциплините „Промишлени и многосвързани...

Още...

Електромеханични устройства и системи

9215_.jpg Оборудване: системи генератор – двигател, асинхронни и постояннотокови електродв...

Още...

Силова и управляваща електроника в електрозадвижванията

9226_.jpg Оборудване: микропроцесорни системи за електрозадвижвания, цифрови сигнални проц...

Още...

Управление на електромеханични системи

9228_.jpg Оборудване: осцилоскопи и измервателни уреди, постояннотокови и променливотокови...

Още...

Логическо управление

9207_.jpg Оборудване: осцилоскопи и измервателни уреди, функционални генератори, компютърн...

Още...

Автоматизация на производствени механизми

9213_.jpg Оборудване: асинхронни и постояннотокови електрозадвижвания, енергийни анализато...

Още...

Компютърно моделиране в електромеханиката

9401_.jpg Оборудване: компютърни системи, специализирани софтуери.  ...

Още...

Автоматизирани производствени системи

9408_.jpg Оборудване: компютърни системи, постояннотоково серво задвижване, осцилоскопи и ...

Още...

Роботика

3223_.jpg Оборудване: индустриални роботи, периферни модули, сензори на фирмата, специализ...

Още...