faculties_present_img

Компютърно моделиране в електромеханиката

9401_.jpg

Оборудване: компютърни системи, специализирани софтуери. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 4 Кабинет: 9401