Роботика

3223_.jpg

Оборудване: индустриални роботи, периферни модули, сензори на фирмата, специализиран софтуер на  GenmarkAutomation Inc. Ca, USA, компютърни системи и пакети за динамично моделиране и симулации.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 2 Кабинет: 3223