Логическо управление

9207_.jpg

Оборудване: осцилоскопи и измервателни уреди, функционални генератори, компютърни системи, прог­ра­ми­руе­ми логически устройства и контролери (CPLD Xilinx CoolRunner, Spartan, Samba и други), вградени системи.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 2 Кабинет: 9207