faculties_present_img

Управление

Декан

nina_1830.jpg
Име: Нина Николова
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3417
Кабинет: 2350
E-mail: ninan@tu-sofia.bg

Заместник-декан по научна, изследователска дейност и международна интеграция

vladi_240.jpg
Име: Владислав Славов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2557
Кабинет: 2215-Ж
E-mail: v-slavov@tu-sofia.bg

Заместник-декан по учебна дейност и кадрово развитие

vessela_1801.jpg
Име: Весела Карлова-Сергиева
Научна степен: доц. д-р инж.
Кабинет: 2215-Ж, 9414
E-mail: vaks@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2350 

Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406

Уеб страница:

http://fa.tu-sofia.bg/