faculties_present_img

Управление на процеси и системи

9302_.jpg

В лабораторията се обучават студенти по дисциплините „Промишлени и многосвързани системи за автоматизация” и „Енергоикономично управление на процеси”. Лабораторията е оборудвана със съдействието на фирма „Сименс”. Тя разполага с модели на реални физически обекти от индустрията:

-  обект с транспортно закъснение;

-  модел на химически реактор;

-   вакуумна сушилня;

-   хидродинамичен обект.

В лабораторията студентите могат да видят и използват съвременни технически средства за автоматизация, индустриални комуникационни мрежи, програмируеми контролери, както и да извършват изследвания на различни алгоритми и модели използвани при управлението на непрекъснати и дискретни системи.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 3 Кабинет: 9302 

Ръководител:

ас. маг. инж. Момчил Рабаджийски
Имейл: momrab@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 9420