faculties_present_img

Автоматизация на производствени механизми

9213_.jpg

Оборудване: асинхронни и постояннотокови електрозадвижвания, енергийни анализатори, честотен регула­тор, двумасова система, осцилоскопи и измервателни уреди, компютърни системи със специализирани соф­туе­ри. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 2 Кабинет: 9213