faculties_present_img

Автоматизирани производствени системи

9408_.jpg

Оборудване: компютърни системи, постояннотоково серво задвижване, осцилоскопи и измервателни уреди, стенд с датчици, входно-изходни платки за обмен на данни, двумасови електромеханични системи, стенд за управление на безчеткови двигатели.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 4 Кабинет: 9408