faculties_present_img

Специалности

Факултетът по “Електронна техника и технологии” (ФЕТТ) подготвя инженер – бакалаври и инженер – магистри в областта на електрониката със своите компетентни, опитни и мотивирани преподаватели и студенти. ФЕТТ е официално акредитиран както на национално ниво, така и от Световната професионална инженерна организация Institution of Electrical Engineering – Лондон, Великобритания.

Обучението  е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както  и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Франция, Холандия, Германия, Италия и др. Факултетът поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения. Студентите от Факултета реализират международен обмен по  Еразъм програми за практика и обучение в реномираните европейски университети.

Обособени са следните специализации:

 Биомедицинско инженерство 

 Електронни устройства и системи 

♦ Силова електроника 

♦ Микроелектроника

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 3 Кабинет: 1332А 

Студентска канцелария:

маг. инж. Красимира Герасимова
Email: fett-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:3063

маг. Анелия Христова
Email: f-hristova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:02 965-3063

Деканска канцелария:

маг. ик. Адриана Николова
Email: Adriana.Nikolova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1332-А
Тел.:02 965-2220

Уеб страница:

http://fett.tu-sofia.bg