faculties_present_img

Специалности

Обучението във Факултетът по “Електронна техника и технологии” (ФЕТТ) е по специалности „Електроника“ и „Автомобилна електроника”, в съответствие с най-новите постижения в областта на индустриалната електроника и високите технологии и е признато в Европейския съюз.

Обучението по специалност „Електроника“ е съобразено с най-новите постижения в областта, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Франция, Холандия, Германия, Италия и др. Факултетът поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения. Студентите от Факултета реализират международен обмен по  Еразъм програми за практика и обучение в реномираните европейски университети.

Професионалното направление, към което спада обучението по специалност „Електроника“ във ФЕТТ, през последните години заема първо място в рейтинга на Министерството на образованието и науката за висшите учебни заведения в България.

Обособени са следните специализации за специалност "Електроника":

 Биомедицинско инженерство 

 Електронни устройства и системи 

♦ Силова електроника 

♦ Микроелектроника

Обучението по специалност „Автомобилна електроника” дава на студентите необходимите умения за автомобилна техника, системи за контрол и управление на автомобилите, сензори и актуатори, електронни регулатори, силови преобразуватели за електрически и хибридни превозни средства, специализирани електронни модули и интерфейси в автомобилите, управление на микроклимата, активни и пасивни окачвания, стандарти в автомобилостроенето и др.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 3 Кабинет: 1332А 

Студентска канцелария:

маг. инж. Красимира Герасимова
Email: fett-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:3063

маг. Анелия Христова
Email: f-hristova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:02 965-3063

Деканска канцелария:

маг. ик. Адриана Николова
Email: Adriana.Nikolova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1332-А
Тел.:02 965-2220

Уеб страница:

http://fett.tu-sofia.bg