faculties_present_img

Управление

Декан

II_1845.jpg
Лична страница
Име: Иво Илиев
Научна степен: проф. дтн инж.
Телефон: 02 965-2220
Факс: 02 965-2220
Кабинет: 1332
E-mail: izi@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебна дейност

Ivaylo_Pandiev_589.jpg
Име: Ивайло Пандиев
Научна степен: доц. д.т.н.
Телефон: 02 965-3027, 2620
Кабинет: 1351-A
E-mail: ipandiev@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Научно изследователска дейност

DA_615.jpg
Име: Димитър Арнаудов
Научна степен: доц. д-р
Телефон: -2204, 2122, 2005
Кабинет: 1405
E-mail: dda@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 3 Кабинет: 1332А 

Студентска канцелария:

маг. инж. Красимира Герасимова
Email: fett-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:3063

маг. Анелия Христова
Email: f-hristova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:02 965-3063

Деканска канцелария:

маг. ик. Адриана Николова
Email: Adriana.Nikolova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1332-А
Тел.:02 965-2220

Уеб страница:

http://fett.tu-sofia.bg