Лаборатории

Лаборатория по технология на храните

IPF_.jpg Провеждат  се лабораторни упражнения дисциплините – Технология на млякото и млеч...

Още...

Лаборатория по микробиология

IPF_.jpg провеждат се лабораторни упражнения по Микробиология, Сензорен анализ на храни, ...

Още...

„Организация и безопасност на движението по пътищата“

IPF_.jpg Схеми, табла и светлинна система за онагледяване на обучението по безопасност на...

Още...

Каб. № 6 „Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника“

IPF_.jpg лаптоп мултимедия онагледени - двутактов и ванкелов ДВГ двувална механична ст...

Още...

Лаб. № 38 „Диагностика и изпитване на автотранспортна техника“

IPF_.jpg канали - 2 бр стенд за регулиране геометрията на преден мост стенд за изпитван...

Още...

Лаб. № 40 „Диагностика и изпитване на двигатели с вътрешно горене“

IPF_.jpg постояннотокова електрическа спирачка с Леонардова група стенд за проверка, изп...

Още...

Лаб. № 41 „Техническо обслужване и ремонт на автотранспортна техника“

IPF_.jpg двуколонен подемник конзолен кран действащи двигатели - 2 бр. учебни двигател...

Още...

Лаб. № 46 „Ел. обзавеждане и електроника в автотранспортната техника“

IPF_.jpg стенд за изпитване на стартери стенд за изпитване на генератори стенд за прове...

Още...