faculties_present_img

Каб. № 6 „Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника“

IPF_.jpg
  • лаптоп
  • мултимедия
  • онагледени - двутактов и ванкелов ДВГ
  • двувална механична стъпална предавателна кутия

гориво-нагнетателна помпа

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: