faculties_present_img

Лаборатория по микробиология

IPF_.jpg

провеждат се лабораторни упражнения по Микробиология, Сензорен анализ на храни, Основи но храненето, Технология на млякото и млечните консерви за бита и туризма;

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: