faculties_present_img

Колеж - Сливен

kolej-Sliven_.jpg

Колежът в гр. Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика. С Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г. Полувисшият институт за учители по практика е преобразуван в Колеж и влиза в структурата на Технически университет - София като отделно звено. В Колеж - Сливен се извършва обучение по следните специалности:

  • "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника"
  • "Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия"
  • "Хранителни технологии в бита и туризма"
  • "Мениджмънт на алтернативния туризъм"

Завършилите успешно тригодишния курс на обучение в Колежа  придобиват висше образование - образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" в съответното научно направлениеи възможност за професионална квалификация "учител", а завършилите специалност „ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ придобиват и квалификация „преподавател-инструктор на водачи на МПС“.

Професионалните бакалаври могат да продължат обучението си и да получат образователно-квалификационна степен "бакалавър" и „магистър“ в съответното научно направление.

Завършилите съответните специалности се реализират в обществения и частния сектор като ръководители и изпълнители при експлоатацията, монтажната и ремонтно-възстановителната дейност, в промишленото производство, автотранспортните фирми, автосервизите, автокъщите, транспортните компании, в дизайнерските и моделиерските бюра, в зърнопреработвателната, в хлебната, в месната, млечната и консервната промишлености и в сферата на туризма и ресторантьорството.

Голяма част от възпитаниците на Колежа работят като преподаватели-инструктори на водачи на МПС в цялата страна.

Адрес:

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 11 

Студентска канцелария:
Директорска канцелария:

маг. инж. Марияна Ганева
Email: sr@tu-sofia.bg
Кабинет: 11

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
Email: charalambus@tu-sofia.bg
Кабинет: 11
Тел.:044-667710