faculties_present_img

Лаб. № 38 „Диагностика и изпитване на автотранспортна техника“

IPF_.jpg
  • канали - 2 бр
  • стенд за регулиране геометрията на преден мост
  • стенд за изпитване на спирачна система
  • компресор въздушен
  • шмиргел
  • стенд за демонтаж, монтаж и балансиране на гуми

мостов кран

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: