faculties_present_img

Лаб. № 41 „Техническо обслужване и ремонт на автотранспортна техника“

IPF_.jpg
  • двуколонен подемник
  • конзолен кран
  • действащи двигатели - 2 бр.
  • учебни двигатели - 4 бр.
  • елементи от трансмисията на автомобила - съединители, предавателни кутии, мостове, главни предавания, диференциали
  • елементи от горивна апаратура
  • спирачна и кормилна уредба
  • апаратура за диагностика на леки, товарни автомобили и мотоциклети.
  • Стенд за измерване на деформации
  • Манекен на човешка фигура

Апаратура KWS 523C„Хотингер” за измерване на сили и вибрации

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: