faculties_present_img

Лаб. № 40 „Диагностика и изпитване на двигатели с вътрешно горене“

IPF_.jpg
  • постояннотокова електрическа спирачка с Леонардова група
  • стенд за проверка, изпитване и регулиране на гориво-нагнетателна помпа
  • прибор за проверка на дюзи

ДВГ

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: