faculties_present_img

Специалности

В Колеж - Сливен се извършва обучение по следните специалности:

"Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника"

Направление : 5.1. Машинно инженерство

Завършилите специалността се реализират като:

-Преподавател-инструктор на водачи на моторни превозни средства;

-Мениджъри на фирми, профилирани в производство, експлоатация и ремонт на автомобили;

-Контрольори и инспектори в системата на МВР и МТ;

-Управители на частни фирми, специализирани за:

- превози и ремонт на автомобили;

- подготовка на водачи на МПС;

- годишни технически прегледи.

·  Учители в професионалните гимназии.

"Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия"

Направление : 5.1. Машинно инженерство

Студентите получават компетенции в областта на: съвременните технологии, дизайнерското и технологичното проектиране на текстилни изделия и облекло; икономиката, управлението и маркетинга на модната индустрия.

Завършилите студенти се реализират като:

-Мениджъри на дизайнерски и модни бюра, фирми за уникални и бутикови облекла от висшата мода и на текстилни и конфекционни предприятия;

 -Конструктори-моделиери на облекла;

-Дизайнери и рекламни агенти по текстил и облекло;

-Десенатори на текстилни изделия;

-Технолози в конфекционното и текстилното производство;

-Организатори на модни представяния на текстила и облеклото (модни ревюта, изложби и др.);

-Експерти в системата на текстилната и конфекционната промишленост;     

-Специалисти по експлоатация и поддържане на текстилна и конфекционна техника.

"Хранителни технологии в бита и туризма"

Направление: 5.12. Хранителни технологии

Завършилите студенти се реализират като:

-Мениджъри, специалисти и организатори на малки фирми в системата на туристическата индустрия;

-Специалисти по месо, мляко и млечни продукт;, хляб и хлебни изделия  в хранителната промишленост; 

-Експерти по идентификация, категоризация и оценка на хранителните продукти в  хранителната верига;

-Консултанти по научно-практическа, методична и контролна дейност в областта на производството на храни и кулинарни изделия;

-Учители в професионалните гимназии по учебни дисциплини в областта на хранителната промишленост и туризма.

"Мениджмънт на алтернативния туризъм"

Направление: 3.7. Администрация и управление

Завършилите студенти се реализират като:

 • Мениджъри в туроператорска, туристическа,  хотелиерска, ресторантьорска и други  дейности;
 • Управители на: курортни комплекси, търговски обекти, хотели, къмпинги, къщи за гости и заведения за обществено обслужване;
 • Специалисти по маркетинг, иновации, счетоводство, инвестиции, финанси в отрасъл туризъм.
 • Специалисти в отрасъл туризъм - ексурзоводна, информационно-консултантската  и други дейности;
 • Експерти в областта на туризма в държавната и общинската администрация;
 • Учители в професионалните гимназии по учебни дисциплини, свързани с  мениджмънта и туризма.

Кандидатства се с:

Тест по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по физика,

и/или Държавен зрелостен изпит по български език и литература.

и/или Държавен зрелостен изпит по география.

и/или Държавен зрелостен изпит по химия.

Допълнителни възможности за студентите от Колеж – Сливен:

Да придобият професионална квалификация “учител”;

Да се обучават паралелно по втора специалност;

Да се обучават в рамките на един семестър в TEI - Атина, Гърция и Университета в Марибор, Словения;

Да участват в стажантски програми в страната и в чужбина - САЩ, Великобритания, Испания;

Да провеждат учебни практики във фирмите на Пежо, Фолксваген, Мерцедес, Опел, Тойота, Ситроен;

Да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър” и образователната и научна степен “Доктор”.

Да спортуват - туризъм, волейбол, баскетбол, тенис на маса, футбол и др.

  Няма въведени специалности
  Няма въведени специалности
  Няма въведени специалности
  Няма въведени специалности
  Няма въведени специалности
Адрес:

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 11 

Студентска канцелария:
Директорска канцелария:

маг. инж. Марияна Ганева
Email: sr@tu-sofia.bg
Кабинет: 11

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
Email: charalambus@tu-sofia.bg
Кабинет: 11
Тел.:044-667710