faculties_present_img

Лаб. № 46 „Ел. обзавеждане и електроника в автотранспортната техника“

IPF_.jpg
  • стенд за изпитване на стартери
  • стенд за изпитване на генератори
  • стенд за проверка на запалителна уредба
  • уреди за проверка на акумулатори
  • дестилатор

зарядно устройство за акумулатори.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: