faculties_present_img

Лаборатория по технология на храните

IPF_.jpg

Провеждат  се лабораторни упражнения дисциплините – Технология на млякото и млечните консерви, Технология на месото, птиците и рибите, Технология на зърносъхранението, Технология на хляба и сладкарските изделия;

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: