faculties_present_img

„Организация и безопасност на движението по пътищата“

IPF_.jpg

Схеми, табла и светлинна система за онагледяване на обучението по безопасност на движението

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2