faculties_present_img

„Организация и безопасност на движението по пътищата“

IPF_.jpg

Схеми, табла и светлинна система за онагледяване на обучението по безопасност на движението

Адрес:

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2