faculties_present_img

Специалности

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 2 Кабинет: 28 

Студентска канцелария:

Румяна Йорданова
Email: andru@tu-sofia.bg
Кабинет: 2230-A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379