Специалност "Приложна математика и информатика"

За специалността

Специалността „Приложна математика и информатика”, бакалавърска степен, (акредитирана от НАОА) осигурява квалификация по приложна математика с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: компютърни технологии, банкови и застрахователни дейности, управление на фирми, оптимизация и управление в транспорта, енергетиката и комуникациите.

Защо да избера тази специалност?

Придобитите знания във фундаменталните науки и умения за използване на информационни технологии и съвременни математически методи, осигуряват гъвкавост и адаптивност на завършилите и успешна реализация на пазара на труда.

Какви са изискванията за прием?

Зрелостен изпит по „Математика” или кандидат-студентски изпит по математика в ТУ-София.

Какво ще уча?

Учебният план и учебните програми са разработени с отчитане на европейските стандарти при широко международно сътрудничество. Обучението включва: фундаментални математически дисциплини, основни дисциплини (физика, механика, електротехника, компютърни системи, финансова математика) и съвременни математически методи и компютърни технологии с приложение в различни области (техника, икономика, биология и др.)

Възможности за студентска мобилност

Устойчива практика е възможността наши студенти да провеждат обучение по програмата Еразмус в различни европейски университети в Германия, Дания, Велико-британия, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обучението на студентите в европейските страни.

Моята реализация

Специалността „Приложна математика и информатика” попада сред 5-те с най-висок среден осигурителен доход на завършилите в страната според рейтинговата система за висшите учебни заведения.


Реализират се като:

  • специалисти по информационни и компютърни технологии;
  • специалисти по природни и технически науки;
  • стопански и административни дейности.
     
Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

математик


Професионално направление:

4.5. Математика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379