faculties_present_img

Специалности

Факултетът предлага 4 бакалавърски, 3 магистърски програми редовно обучение и 3 магистърски задочно обучение.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 2 Кабинет: 3230 

Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282

Уеб страница:

http://mtf.tu-sofia.bg