faculties_present_img

Специалност "Информационни технологии в индустрията - съвместно с ФКСУ"

За специалността
Защо да избера тази специалност?
Какви са изискванията за прием?
Какво ще уча?
Възможности за студентска мобилност
Моята реализация
Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер по информационни технологии в индутрията


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282