faculties_present_img

Управление

Декан

MTF-GTodorov_1823.jpg
Лична страница
Име: Георги Тодоров
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-2536;2574
Кабинет: 3232,3119
E-mail: gdt@tu-sofia.bg

Заместник-декан по информационно осигуряване и студентски практики и стажове

A_Tzokev_465.jpg
Име: Александър Цокев
Научна степен: доц. д-р
Кабинет: 4534
E-mail: alextz@tu-sofia.bg

Заместник-декан по учебна дейност и международна интеграция

Yana-Stoyanova_462.jpg
Име: Яна Стоянова
Научна степен: доц. д-р д-р
Телефон: 02 965-2938
Кабинет: 4211А
E-mail: yast@tu-sofia.bg

Заместник-декан по научно-изследователска дейност

Manahil-Tongov_1857.jpg
Име: Манахил Тонгов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3475
Кабинет: 3408
E-mail: tongov@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 2 Кабинет: 3230 

Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282

Уеб страница:

http://mtf.tu-sofia.bg