faculties_present_img

Катедра "Секция Учебна Практика (УП)"

Секция УП

Интернет страница:http://test.com

 • Ръководител катедра


  Име: Валентин Йорданов
  Научна степен: ст. преп.
  Телефон: 02 965-3301
  Кабинет: 8120
  E-mail: viordanov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Мила Дахлева
  Научна степен: ст. преп.
  Телефон: 02 965-3301
  Кабинет: 8120
  E-mail: m_dahleva@tu-sofia.bg

Академичен състав

ст. преп. Валентин Йорданов
тел.:02 965-3301
каб.:8120
E-mail: viordanov@tu-sofia.bg
ст. преп. Йордан Йорданов
тел.:02 965-2277
каб.:8108-А
E-mail: iyordanov@tu-sofia.bg
ст. преп. Красимир Жеков
тел.:02 965-2277
каб.:8108-А
E-mail: krasijekoff@tu-sofia.bg
ст. преп. Мила Дахлева
тел.:02 965-3301
каб.:8120
E-mail: m_dahleva@tu-sofia.bg
ст. преп. Милован Миялков
тел.:02 965-2277
каб.:8108-А

Помощно-технически персонал

Пламен Демиров
тел.:02 965-2227
каб.:8108б