faculties_present_img

Учебни планове

  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план
  Инженерен дизайн Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-ID-bak.pdf
  Инженерна логистика Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-IL-bak.pdf
  Инженерна логистика (на английски език) Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-IL-bak-en.pdf
  Инженерна логистика (2017/18г.) Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-IL-17-bak.pdf
  Машиностроене (2011г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-M-bak.pdf
  Машиностроене (2017/18г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-M-17-bak.pdf
  Машиностроене (2018/19г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-M-18-bak.pdf
  Машиностроене (на английски език) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-Mash-bak-en.pdf
  Машиностроене (на английски език) (2018/19г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-Mash-18-bak-en.pdf .pdf
  Метрология и измервателна техника Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-MIT-bak.pdf
  Метрология и измервателна техника (2017/18г.) Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-MIT-17-bak.pdf
  Мехатроника (2014/15г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-Meh-14-bak.pdf
  Мехатроника (2017/18г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-Meh-17-bak.pdf
  Мехатроника (2019/20г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UP-Meh-19-bak.pdf
  Мехатронни системи (на английски език) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF- Meh -bak-en.pdf
  Мехатронни системи (на английски език) (2018/19г.) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF- Meh-18 -bak-en.pdf
  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план
  Mедицинска техника (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления от областта на Техническите науки) Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-mt-mag-1sem.pdf
  Mедицинска техника (на английски език) (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления извън областта на Техническите науки) Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-mt-mag-angl-1g.pdf
  Машиностроене и уредостроене (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления от областта на Техническите науки) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-MU-mag-1sem.pdf
  Машиностроене и уредостроене (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления извън областта на Техническите науки) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-MU-mag- 1g.pdf
  Медицинска техника (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления извън областта на Техническите науки) Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-mt-mag-1g.pdf
  Медицинска техника (на английски език) (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления от областта на Техническите науки) Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-mt-mag-angl-1sem.pdf
  Метрология и измервателна техника Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-mit-mag.pdf
  Мехатроника (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления извън областта на Техническите науки) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-Meh-mag-1g.pdf
  Мехатроника (за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления от областта на Техническите науки) Редовно 5.1. Машинно инженерство UPlan-MF-Meh-mag-1sem.pdf
  Проектиране на иновативни инженерни продукти Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-piip-mag.pdf
  Техническа безопасност на работно оборудване Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-tbro-mag.pdf
  Техническо законодателство и управление на качеството Редовно 5.13. Общо инженерство UPlan-MF-tzuk-mag.pdf
  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план
  Машиностроене и уредостроене Редовно 5.1. Машинно инженерство UP-MU-mag-dop.pdf
  Мехатроника Редовно 5.1. Машинно инженерство UP-Mex-mag-dop.pdf
  Няма намерени резултати.
  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план
  Няма намерени резултати.
  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план
  Няма намерени резултати.
  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план
  Няма намерени резултати.
  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план
  Няма намерени резултати.
  Специалност Форма на обучение Направление Учебен план