faculties_present_img

Студентска мобилност

Тази дейност дава възможност на студентите от висши училища да прекарат период на обучение или практика в други страни участнички в програми за обмен.

Целите са:

  • студентите да се възползват в образователно, езиково и културно отношение от образователния си опит в други страни;
  • сътрудничество между институции и обогатяване на опита;
  • развитие на добре квалифицирани бъдещи специалисти, които притежават международен опит и отворено съзнание; 
  • спомагане трансфера и признаване на кредити за периоди на обучение в чужбина, като използва ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) или съвместима система.