faculties_present_img

Общежития

Отдел „Студентски общежития и столове“, създаден 1998 г., предлага на студентите и докторантите от ТУ – София в редовна форма на обучение, чиито семейства не притежават собствено жилище на територията на Столична община, едни от най-добрите условия за живот и пълноценен отдих, с възможности за продължаване на учебния процес в извънаудиторни условия. На разположение са 10 блока студентски общежития. Три от тях - № 2, № 3 и № 4, се намират в непосредствена близост до Университета, а останалите са в Студентски град. Две от студентските общежития - № 54 и № 59, са специално обособени за настаняване на семейни студенти.

Блоковете имат изградена система за контролиран достъп и постоянно видеонаблюдение. Отоплението се управлява автоматично, в зависимост от температурата на околната среда. Стаите имат необходимото обзавеждане за пълното удовлетворяване на жилищните нужди.

Богатата леглова база позволява практически 100 % настаняване на желаещите, които отговарят на условията, посочени в приетите Правила за класиране.

За кандидат-студентите и техните родители се предлагат нощувки по време на приемните изпити.

Университетът единствен в страната има общежитие за докторанти, изградено по всички стандарти за енергийна ефективност, комфорт, уют и условия за учене.

Ръководството на университета отделя специално внимание за изпълнение на изключително мащабна социално програма за реновиране на сградите и ново обзавеждане.

Собствена ремонтна група се грижи своевременно за текущи ремонти.

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 1 Кабинет: 1152-2 / тел.02 965-3995 

Лице за контакти:

маг. инж. Васил Цанов
Email: vtsanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 1151-1
Тел.:02 965-3995