faculties_present_img

Студентски организации

Студентските организации са възможност за активна обществена дейност и придобиване на организационни и лидерски умения, защото изцяло са управлявани от студенти.
Студентски съвет (СС), организация, създадена по силата на ЗВО, за защита на общите интереси на обучаващите се. Състои се от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на университета. Дейността на СС се финансира от ТУ, а средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност. Студентският съвет заема значима обществена роля, както чрез изразяването на официални позиции по проблеми на образованието и теми от дневния ред на обществото, така и с организирането на събития с общоуниверситетски характер.


  AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), най-голямата международна студентска организация, която присъства в 124 страни и над 2400 университета по целия свят. От 1990 г. AIESEC България стимулира развиването на лидерския потенциал на младите хора, културния обмен и международното сътрудничество и респектира студенти и представители на бизнеса, с професионализъм, проактивност, готовност за съдействие и удовлетворение от това, с което се занимава.


BEST (Board of European Students of Technology) осигурява на студентите от цяла Европа възможности за комуникация, сътрудничество и обмяна на опит, подпомага европейските студенти по технологии да придобият глобално мислене и по-добри професионални познания, съчетани с различните европейски култури и развиващите се възможности за работа на международно ниво. Локалната група в ТУ е основана през 2000 г. и засега е единствена в България. Тя е една от 90 локални BEST групи, разположени в 30 държави.

 

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) подкрепя студентите по индустриален инженеринг и мениджмънт в тяхното лично и професионално развитие, като съчетава технологично разбиране с управленски умения. Чрез своята мрежа тя установява и насърчава отношенията между студенти от цяла Европа  - 75 Локални групи в 29 страни.

 

Студентски клуб „Роботика” (СКР)"Студентски клуб „Роботика” е организация създадена и управлявана от студенти. Клубът дава възможност на всеки с желание да се занимава с програмиране или електроника да натрупа практически знания и опит. Участията на клуба са основно в така наречената "състезателна роботика", а също и в състезания по програмиране. Всяка година основна задача на "Студентски клуб „Роботика” е да организира събитието "Дни на роботиката" към Технически университет София. Началото на организацията е дадено през 2001г. в рамките на секция „Роботика” към катедра АЕЗ"(Автоматизация на електрозадвижванията) при ФА (Факултет по Автоматика), а финансирането се осигурява от спонсори и Студентски Съвет.