faculties_present_img

Изпитни сесии

Уважаеми студенти, в рамките на една учебна година имате право да се явите на изпит по дадена дисциплина общо три пъти - по веднъж в редовната, поправителната и ликвидационната сесии. Що се касае до тях – имате редовна сесия след всеки семестър, поправителна сесия след края на всяка редовната сесия и годишна ликвидационна сесия преди началото на новата учебна година. Важно е да се знае, че всички изпити в ТУ-София задължително се провеждат в писмена форма. Изключения се правят само за определени дисциплини и то с решение на Академичния съвет, т.е. това не е нещо, което вашият преподавател може да реши самостоятелно.

    Учебна година Сесия Факултет Специалност Курс Поток Изтегли
    Учебна година Сесия Факултет Специалност Курс Поток Приложение
    Учебна година Сесия Факултет Специалност Курс Поток Приложение