faculties_present_img

Седмични разписи

  Учебна година Семестър Факултет Курс Поток Изтегли
  Учебна година Семестър Факултет Курс Поток Изтегли
  Учебна година Семестър Факултет Курс Поток Изтегли

 • „л” – лекция
 • „у” – семинарно упражнение
 • „лб” – лабораторно упражнение
 • Хоризонтална линия - разделя групата на две подгрупи
 • Диагонална линия: над линията - нечетна седмица; под линията-четна седмица