faculties_present_img

Академичен Календар

  Учебен Процес Брой седмици Период
  Годишна ликвидационна сесия за учебната 2018/2019 г. 2 09.09.2019 - 20.09.2019
  Учебни занятия за зимен семестър 15 24.09.2019 - 20.12.2019
  02.01.2020 - 15.01.2020
  Коледна ваканция 1 23.12.2019 - 01.01.2020
  Зимна изпитна сесия 3 16.01.2020 - 01.02.2020
  Зимна поправителна сесия 1 03.02.2020 - 08.02.2020
  Учебни занятия за летен семестър 15 10.02.2020 - 16.04.2020
  27.04.2020 - 29.05.2020
  Великденска ваканция 1 17.04.2020 - 26.04.2020
  Лятна изпитна сесия 3 01.06.2020 - 20.06.2020
  Годишна поправителна сесия 1 22.06.2020 - 27.06.2020

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2019/2020      

  2  

Две седмици преди започването на учебните занятия 
за учебната 2020/2021 г.

Празнични дни: 23.09.2019 г.; 01.11.2019 г.; от 23.12.2019 г. до 26.12.2019 г. /Коледни празници/; 01.01.2020 г.; 03.03.2020 г.; от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г. /Великденски празници/; 01.05.2020 г.; 06.05.2020 г.; 25.05.2020 г.

 

 • Откриване на учебната 2019/2020 г. на 24.09.2019 г. /вторник/
 • Факултетите изготвят допълнителен график за абсолвенти - 8 семестър редовно обучение (бакалаври)

Графикът на учебния процес за ОКС „бакалавър“ е приет от АС на 24.04.2019 г.разпечати