faculties_present_img

Академичен Календар

  Учебен Процес Брой седмици Период
  Годишна ликвидационна сесия за учебната 2016/2017 1 15.09.2017 - 21.09.2017
  Учебни занятия за зимен семестър 15 25.09.2017 - 22.12.2017
  02.01.2018 - 13.01.2018
  Коледна ваканция 1 23.12.2017 - 01.01.2018
  Зимна изпитна сесия 3 15.01.2018 - 03.02.2018
  Зимна поправителна сесия 1 05.02.2018 - 10.02.2018
  Учебни занятия за летен семестър 15 12.02.2018 - 05.04.2018
  12.04.2018 - 02.06.2018
  Великденска ваканция 1 06.04.2018 - 11.04.2018
  Лятна изпитна сесия 3 04.06.2018 - 23.06.2018
  Годишна поправителна сесия 1 25.06.2018 - 30.06.2018

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2017/2018                         

  1  

 Седмицата преди започването на учебните занятия 
за учебната 2018/2019 г.

Празнични дни: 22.09.2017 г., 01.11.2017 г.,08.12.2017 г., 25-26.12.2017 г. (Коледа), 01.01.2018 г., 03.03.2018 г., 
06.04.2018 г. (Разпети петък), 08 и 09.04.2018г. (Великден); 
06.05.2018 г., 24.05.2018 г., 06.09.2017 г.​; 22.09.2017 г.

 • Откриване на  учебната 2017/2018 година на 25.09.2017г. (понеделник)

 • Първите три дни от изпитните сесии са подготвителни за съответната изпитна 
  сесия и през тях не се планират изпити.

 • Факултетите изготвят допълнителен график за абсолвенти - 8 семестър редовно обучение.

 • Кандидатстудентски конкурсен изпит - 3 юли 2017г.

 • В седмичния разпис на учебните занаятия се планират всички часове за лекции и упражнение, 
  предвидени в учебния план.

*График на учебния процес 2017/2018 година за образователно-квалификационна 
степен "бакалавър" е приет на 26.04.2017 г..

разпечати