faculties_present_img

Академичен Календар

  Учебен Процес Брой седмици Период
  Годишна ликвидационна сесия за учебната 2017/2018 г. 1 14.09.2018 - 21.09.2018
  Учебни занятия за зимен семестър 15 25.09.2018 - 21.12.2018
  02.01.2019 - 15.01.2019
  Коледна ваканция 1 22.12.2018 - 01.01.2019
  Зимна изпитна сесия 3 16.01.2019 - 03.02.2019
  Зимна поправителна сесия 1 04.02.2019 - 09.02.2019
  Учебни занятия за летен семестър 15 11.02.2019 - 25.04.2019
  07.05.2019 - 31.05.2019
  Великденска ваканция 1 26.04.2019 - 03.05.2019
  Лятна изпитна сесия 3 03.06.2019 - 22.06.2019
  Годишна поправителна сесия 1 24.06.2019 - 29.06.2019

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2018/2019      

  1  

 Седмицата преди започването на учебните занятия 
за учебната 2019/2020 г.

Празнични дни: 22.09.2018 г.; 01.11.2018 г.; 08.12.2018 г.; от 24.12.2018 г. до 26.12.2018 г. /Коледни празници/; 01.01.2019 г.; 03.03.2019 г.; от 26.04.2019 г. до 29.04.2019 г. /Великденски празници/; 01.05.2019 г.; 06.05.2019 г.; 24.05.2019 г.

 

 • Откриване на учебната 2018/2019 г. на 25.09.2018 г. /вторник/
 • Факултетите изготвят допълнителен график за абсолвенти - 8 семестър редовно обучение (бакалаври)

Графикът на учебния процес за ОКС „бакалавър“ е приет от АС на 25.04.2018 г.разпечати