faculties_present_img

Стипендии и награди

 

          Уважаеми студенти,
заявление-декларация за стипендия за летен семестър на учебната 2018-2019 година се попълва от интернет страницата на ТУ-София за студенти обучавани в следните факултети:

 • Факултет Автоматика
 • Електротехнически факултет
 • Енергомашиностроителен факултет
 • Машинно-технологичен факултет
 • Машиностроителен факултет
 • Факултет по електронна техника и технологии
 • Факултет по телекомуникации
 • Факултет по компютърни системи и управление
 • Факултет по транспорта
 • Стопански факултет
 • Факултет по приложна математика и информатика
 • Факултет по френско обучение по електроинженерство
 • Факултет за английско инженерно обучение
 • Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

 
Студентите обучавани във Филиал Пловдив, ФиК Сливен и КЕЕ могат да ползват бланката от интернет страницата на ТУ –София като попълнат на ръка факултета и специалността, в която се обучават.
 
 

Главен счетоводител:
маг. ик. Мария Иванова

 


СЪОБЩЕНИЕ

Еднократните стипендии за висок успех са преведени по банковите сметки.
Студентите, които не са представили банкова сметка, могат да получат стипендиите си на каса в стая 1340 с работно време:

 

от 10 до 12 часа и 
от 13.30 до 16 часа по следния график:

от 10 до 21 юни 2019 г.
от 01 до 25 юли 2019г. и
от 03 до 25 октомври 2019г.

 

Гл. счетоводител: д-р ик. инж. М.Иванова