Специалност "Eлектротехника (на английски език)"

За специалността

Pending Development.

Защо да избера тази специалност?

Pending Development.

Какви са изискванията за прием?

Pending Development.

Какво ще уча?

Pending Development.

Възможности за студентска мобилност

Pending Development.

Моята реализация

Pending Development.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;

Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Снежинка Иванова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

маг. инж. Недка Иванова
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222
Тел.:02 965-2370