Специалност "Eлектротехника (на английски език)"

За специалността

Pending Development.

Защо да избера тази специалност?

Pending Development.

Какви са изискванията за прием?

Pending Development.

Какво ще уча?

Pending Development.

Възможности за студентска мобилност

Pending Development.

Моята реализация

Pending Development.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: UPlan-EF-ET-bak-eng.pdf
Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Петя Димитрова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

Десислава Стоплийска
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222 (12427)
Тел.:02 965-2370 (2109)