faculties_present_img

Електротехнически Факултет

Fakultet_1_.jpg

Електротехническият факултет подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на електротехническата промишленост, електроенергетиката, електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлеността, бита и транспорта, осветителни уредби и източници на светлина и други области на приложението на електричеството.

Факултетът предлага 3 бакалавърски, 4 магистърски програми редовно обучение и 5 магистърски задочно обучение.

В рамките на форума „Дни на науката на ТУ-София“ факултетът ежегодно организира научна конференция "БулЕФ".

Стипендианстка програма

Електронно обучение 

Елекронно подаване на документи по програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти" може да се направи на следният e-mail: mladuchen@tu-sofia.bg 

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 2 Кабинет: 12222 

Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Петя Димитрова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

Десислава Стоплийска
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222 (12427)
Тел.:02 965-2370 (2109)

Уеб страница:

http://tu-sofia.bg/faculties/read/14