faculties_present_img

Управление

Декан

Valentin Kolev_311.JPG
Име: Валентин Генов Колев
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2807
Кабинет: 12220
E-mail: vkolev@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебната дейност

rizov_296.png
Име: Пламен Миланов Ризов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2147
Кабинет: 12329
E-mail: pmri@tu-sofia.bg

Заместник-декан по НИС

Petar-Nakov_2491.jpg
Име: Петър Митрофанов Наков
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2047
Кабинет: 12439
E-mail: pnakov@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 2 Кабинет: 12222 

Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Снежинка Иванова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

маг. инж. Недка Иванова
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222
Тел.:02 965-2370

Уеб страница:

http://ef.tu-sofia.bg