faculties_present_img

Управление

Декан

ValentinKolev_2493.jpg
Име: Валентин Колев
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-2807
Кабинет: 12220
E-mail: vkolev@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебната дейност

rizov_296.png
Име: Пламен Ризов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2147
Кабинет: 12329
E-mail: pmri@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Развитие на лабораторната база

Petar-Nakov_2491.jpg
Име: Петър Наков
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-2115
Кабинет: 12436
E-mail: pnakov@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Научна и приложна дейност

Matanov_4_1868.jpg
Име: Николай Матанов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2179
Кабинет: 12323
E-mail: nsm@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 2 Кабинет: 12222 

Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Петя Димитрова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

Десислава Стоплийска
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222 (12427)
Тел.:02 965-2370 (2109)

Уеб страница:

http://tu-sofia.bg/faculties/read/14