Организации

Споразумение: Рамково споразумение за сътрудничество с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Споразумението с АИКБ, национално представителна организация на работодателите с представителство в най-голям брой икономически дейности, предвижда сътрудничеството да се концентрира в следните основни области:   1. Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани/промотирани от АИКБ и ТУ – София. 2. съдействие за участие на представите...
Още...
Споразумение: с ЮНЕСКО (UNESCO)
Споразумението предвиждат обединяване на усилията на ТУ – София и ЮНЕСКО с цел създаване на Секция ЮНЕСКО за иновации, предприемачество и управление на промените. Целта на Секцията е да подпомогне изграждането на интегрирана система за изследвания, обучение, информация и документация в областта на иновациите, предприемачеството и управлението на промените и да служи като средство за подпомаг...
Още...
Договор: и Меморандум с Център за европейско университетско образование (ZEUS), Австрия
Подписаните документи предвиждат сътрудничеството да се концентрира в следните основни направления: 1. Мобилност на студенти и преподаватели; 2. Съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти по специалности на ТУ – София; 3. Осъществяване на съвместни проекти, конференции и др. ...
Още...