faculties_present_img

Договор: и Меморандум с Център за европейско университетско образование (ZEUS), Австрия

Подписаните документи предвиждат сътрудничеството да се концентрира в следните основни направления:

1. Мобилност на студенти и преподаватели;

2. Съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти по специалности на ТУ – София;

3. Осъществяване на съвместни проекти, конференции и др.

Уеб страница: http://www.zeus.or.at