Споразумение: с ЮНЕСКО (UNESCO)

Споразумението предвиждат обединяване на усилията на ТУ – София и ЮНЕСКО с цел създаване на Секция ЮНЕСКО за иновации, предприемачество и управление на промените. Целта на Секцията е да подпомогне изграждането на интегрирана система за изследвания, обучение, информация и документация в областта на иновациите, предприемачеството и управлението на промените и да служи като средство за подпомагане сътрудничеството между водещи, международно признати изследователи и преподаватели от ТУ – София и други институции в България, Европа и Северна Америка, както и в други региони на света, като Азия и региона на Тихия океан.

Уеб страница: http://www.unesco.org