Университети

Договор: с Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences на Delft University of Technology, Нидерландия
Договорът има за цел развитие и насърчаване на директните контакти между преподавателите, студентите, администрациите, катедрите и лабораториите на ФЕТТ на ТУ – София и Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences на Delft University of Technology в образователни и научни области от взаимен за двата университета интерес. Предвижда се сътрудничеството да се концентрира...
Още...
Договор: с Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Руска Федерация
Договорът има за цел развитие и насърчаване на директните контакти между преподавателите, студентите, администрациите, факултетите и катедрите на ТУ – София и Пермский национальный исследовательский политехнический университет в образователни и научни области от взаимен за двата университета интерес. Предвижда се сътрудничеството да се концентрира в следните основни направления:   ...
Още...
Договор: за сътрудничество с Карагандинский государственный технический университет, Казахстан
Договорът има за цел развитие и насърчаване на директните контакти между преподавателите, студентите, администрациите, факултетите и катедрите на ТУ – София и Карагандинский государственный технический университет в образователни и научни области от взаимен за двата университета интерес. Предвижда се сътрудничеството да се концентрира в следните основни направления: 1. Съвместно участие в...
Още...
Договор: с Тамбовский государственный технический университет, Руска Федерация
Договорът описва формите и методите за сътрудничество с цел съвместно обучение на студенти в областта на мехатрониката и издаване на двойни дипломи.  ...
Още...