faculties_present_img

Проект MOSE-FIC

MOSE-FIC е проект за Изпълнение на европейските стандарти в полза на обучението на инженери в Република Камерун .

Република Камерун е избрана поради влиянието си във висшето образование в Централна Африка, където са необходими инженери, обучени по европейски стандарти и модели.

Сътрудничеството се осъществява в обмен на студенти и преподаватели, благодарение на европейската програма за обмен ERASMUS+

Камерунските студенти и фирми изискват по-високо ниво на качество и са припознали европейските университети за надеждни партньори в обучението на инженери. Ето защо участници в проекта са:

  1. Universite de Technologie de Troyes – Франция
  2. UMONS – Université de Mons - Белгия
  3. Технически университет – София – България
  4. Institut Saint Jean - Камерун
  5. University of BUEA – Камерун
  6. Ecole nationale Superieure Polytechnique – Yaounde – Камерун
  7. Institut Ucac-Icam – Камерун

Проектът MOSE-FIC ще подкрепи три различни институции, за да определи своя собствен метод за подобряване на качеството, за да достигне международните стандарти (CTI акредитация и етикет EUR-ACE, които са елементи на проекта) за инженери.

Очаквани въздействия на проекта

Създаване на мрежа от камерунски инженерни училища за разширяване на мрежата от Африка-Европа. Устойчиво технологично развитие на Африканския регион. Въздействие върху местния икономически сектор: Развитие на предприемачеството, насърчаване на приобщаващ растеж, постигане на целите за устойчиво развитие на Програмата на ООН за 2030 г. (енергия, цифровизация, преход към климата).

 

Официален уебсайт: https://mose-fic.utt.fr/