faculties_present_img

Академично сътрудничество

Академичното сътрудничество е от съществено значение за развитието на Университета като публична образователна и изследователска институция, неразривно свързана с националната индустрия. През годините Академичното ръководство провежда последователна политика на интензивни контакти и сключване на договори за сътрудничество с водещи чуждестранни университети, институции и фирми, доказали своята ефективност.  
От десетилетия датира партньорство с редица престижни университети от Централна и Източна Европа, Италия, Белгия, Франция, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Украйна, Дания, Швеция, Холандия и Беларус. Установени са ползотворни контакти и са сключени договори за сътрудничество и с университети от Япония, САЩ, Китай, Турция, Колумбия и др.
Ярък пример за ефективно международно сътрудничество са създадените по съвместни проекти първи в страната факултети с преподаване на немски, английски и френски език, получили заслужено признание не само региона.
Постоянно нараства обемът на сътрудничеството с представители на бизнеса. Големи международни корпорации и фирми като Хюлет-Пакард България ЕООД, Westinghouse Electric Company LLC, Bosch, Mentor Graphics, Милара Интернешънъл, телекомуникационни и софтуерни компании и мн. др. създават в ТУ условия за професионално израстване и постоянно повишаване на квалификацията на преподавателите и студентите.
Университетът членува в редица реномирани европейски и световни университетски организации, сред които Европейската асоциация на университетите (EUA), Европейската конференция на ректорите (ECR), Международната асоциация на университетите (IAU) и др. Инициатор и основател е на Асоциацията за делово сътрудничество на международните отдели на висшите технически университети от Централна и Източна Европа (АМО). 


Партньори на Техническия университет – София

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 2 Кабинет: 1238 

Лице за контакти:

маг. инж. Олег Духлев
Email: ond@tu-sofia.bg
Кабинет: 1238
Тел.:02 965-3217